Aut. Cand.psych. Specialist i klinisk psykologi
Godkendt Supervisor

Specialist i psykoterapi (dansk)
Specialist i klinisk voksenpsykologi (norsk)

Godkendt Specialist i Rorschach
Uddannet ved Institut for Psykodynamisk Psykoterapi i Norge
Certificeret EMDR Terapeut

Overenskomst med Den Offentlige Sygesikring

Tilknyttet Veterancentret
Tilknyttet Falck Healthcare
Tilknyttet Prescriba

Jeg har embedseksamen i psykologi – cand.psych. – fra Københavns Universitet i 1988, har dansk og norsk autorisation og er norsk godkendt specialist i klinisk voksen psykologi samt dansk godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Jeg har arbejdet som psykolog i over 30 år og har erfaring med behandling af mange forskellige psykiske lidelser og problemstillinger hos både børn, unge og voksne af såvel lettere som mere alvorlig karakter. Jeg har ligeledes mange års erfaring med udredning og psykologisk undersøgelse af børn, unge og voksne, såvel indenfor psykiatrien, som når det gælder kommunale opgaver som undersøgelse af forælder kompetence.

Forælder kompetence undersøgelser udarbejdes altid i henhold til Socialministeriets og psykolognævnets retningslinjer.

Behandling vil altid tage afsæt i viden om den problemstilling eller lidelse, der søges hjælp for, og viden om hvilke behandlingsmetoder der erfaringsmæssigt er bedst til hjælp.

Jeg er i udgangspunktet uddannet og efteruddannet indenfor en psykodynamisk tradition, men har i tidens løb også erhvervet mig grundigt kendskab til andre psykoterapeutiske metoder.

Valg af metode afhænger både af problemets karakter, af den individuelle person, det drejer sig om og af de rammer og betingelser, som er til rådighed for behandlingen.

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Medlem af Norsk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for psykologer
Medlem af Børne- og Familiepsykologisk Selskab
Medlem af Dansk Rorschach Selskab
Medlem af Nordisk forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt
Medlem af foreningen EMDR
Medlem af ISPS Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale Interventioner ved Psykoser
Medlem af ESTD, European Society for Trauma and Dissociation
Medlem af Institut for Personlighedesteori og Personlighedspatologi

Underlagt De Nordiske Etikregler samt
International Test Commission